Επικοινωνία

 

 

HERMES LINES S.A. - ΕΡΜΗΣ ΛΑΪΝΣ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Κολοκοτρώνη 126 Πειραιάς, 18535

Τηλ. Κέντρο: +30 210 4116198

Fax: +30 210 4120857

Email: hermes_lines@hermes-lines.gr