Οργανόγραμμα

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ / ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΔΙΚΟ
ΘΑΛΑΣΣΙΟ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ / ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ