Το Όραμά μας

Βασικός άξονας της φιλοσοφίας μας, αλλά και αποστολή όλων στην HERMES LINES S.A. είναι η συνεχής προσπάθεια για πλήρη ικανοποίηση του πελάτη όσον αφορά το service που προσφέρουμε, επιδιώκοντας παράλληλα την καλύτερη δυνατή τιμή της αγοράς.

Αξίες μας είναι η συνέπεια, η συνεργασία και η δέσμευση στους πελάτες μας.

Η εμπιστοσύνη των πελατών μας και η ομαδική προσπάθεια του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας, αποτελούν κίνητρα για να τεθούν υψηλότεροι στόχοι.

Για το μέλλον ευελπιστούμε να αναπτύξουμε περισσότερο την επιχείρησή μας, βασιζόμενοι πάντα στο όραμα, στις αρχές και στις αξίες μας.