Αεροπορική Μεταφορά

Το έμπειρο προσωπικό μας  αναλαμβάνει το χειρισμό φορτίων, εισερχόμενων ή εξερχόμενων, παντός είδους, βάρους και όγκου.


Παρέχουμε ακριβείς πληροφορίες στους εισαγωγείς και εξαγωγείς όσον αφορά τη μεταφορά,  τις τελωνειακές διατυπώσεις και την ασφάλιση των φορτίων τους. Τέλος , ενημερώνουμε άμεσα και τακτικά σχετικά με την πρόοδο της μεταφοράς των φορτίων τους.
 

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ