Εσωτερικές Μεταφορές / Διανομές

Για τις εσωτερικές μεταφορές σε όλη την Ελλάδα, έχοντας καθημερινά στη διάθεση μας συνεργαζόμενα φορτηγά διαφόρων τύπων, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε υπεύθυνα παραλαβές και παραδόσεις εμπορευμάτων στο σημείο που μας ορίζει ο πελάτης.
Έτσι, ο πελάτης μπορεί να παραλάβει άμεσα το φορτίο από τη στιγμή που έχει άφιξη στην Ελλάδα.