Τελωνειακές Υπηρεσίες

Προσεκτικά επιλεγμένοι συνεργάτες μας εκτελωνιστές, βρίσκονται καθημερινά στα Τελωνεία του Πειραιά, των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης και στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Σε συνεχή επαφή με την εταιρεία μας φροντίζουν για τον έγκαιρο εκτελωνισμό ή την ολοκλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων των εμπορευμάτων κάθε πελάτη.