Διαστάσεις Container

 

CONTAINER INTERIOR OPENING DOOR OPENING TOP TARE WEIGHT CUBIC CAPACITY PAYLOAD
20’ DRY STEEL
L: 5,898 mm
W: 2,350 mm
H: 2,390 mm
W: 2,340 mm
H: 2,280 mm
- 2,200 Kg 33,0 cbm 24,800 Kg
40’ DRY STEEL
L: 12,035 mm
W: 2,350 mm
H: 2,373 mm
W: 2,339 mm
H: 2,274 mm
- 3,700 Kg 67,0 cbm 28,800 Kg
40’ HIGH CUBE STEEL
L: 12,030 mm
W: 2,350 mm
H: 2,579 mm
W: 2,340 mm
H: 2,690 mm
- 3,930 Kg 76,0 cbm 28,570 Kg
20’ REEFER
L: 5,440 mm
W: 2,294 mm
H: 2,238 mm
W: 2,286 mm
L: 2,237 mm
- 2,750 Kg 27,9 cbm 24,250 Kg
40’ REEFER
L: 11,577 mm
W: 2,294 mm
H: 2,210 mm
W: 2,286 mm
H: 2,238 mm
- 3,950 Kg 58,7 cbm 28,550 Kg
20’ OPEN TOP STEEL
L: 5,893 mm
W: 2,346 mm
H: 2,353 mm
W: 2,338 mm
H: 2,273 mm
L: 5,488 mm
W: 2,230 mm
2,200 Kg 32,0 cbm 28,280 Kg
40’ OPEN TOP STEEL
L: 12,056 mm
W: 2,347 mm
H: 2,379 mm
W: 2,343 mm
H: 2,279 mm
L: 11,622 mm
W: 2,279 mm
3,800 Kg 67,0 cbm 28,700 Kg
20’ FLAT RACK
L: 5,935 mm
W: 2,398 mm
H: 2,327 mm
- - 2,560 Kg - 21,440 Kg
40’ FLAT RACK
L: 12,080 mm
W: 2,420 mm
H: 2,103 mm
- - 5,480 Kg - 25,000 Kg
45’ HC PALETTE WIDE
L: 13,556 mm
W: 2,426 mm
H: 2,697 mm
W: 2,416 mm
H: 2,585 mm
- 4,180 Kg 89,0 cbm 29,820 Kg
45’ HC CURTAIN SIDE
L: 13,561 mm
W: 2,450 mm
H: 2,459 mm
W: 2,450 mm
H: 2,436 mm
- 5,870 Kg 84,0 cbm 28,130 Kg
45’ HC REEFER
L: 13,102 mm
W: 2,286 mm
H: 2,509 mm
W: 2,294 mm
H: 2,535 mm
- 5,200 Kg 75,4 cbm 27,300 Kg