Οι INCOTERMS 2010, οι οποίοι σήμερα ισχύουν είναι οι :

 • EXW (Ex Works): Εκ του εργοταξίου (….κατονομαζόμενος τόπος)
 • FCA (Free Carrier): Ελεύθερο στο μεταφορέα (….κατονομαζόμενος τόπος)
 • CPT (Carriage Paid to): Μεταφορά πληρωμένη (…κατονομαζόμενος τόπος προορισμού)
 • CIP (Carriage & Insurance Paid to): Μεταφορά & ασφάλεια πληρωμένη (…κατονομαζόμενος τόπος προορισμού)
 • DAT (Delivered at Terminal): Παραδοτέο εκφορτωμένο στο συμφωνημένο λιμάνι/σταθμό (…κατονομαζόμενος τόπος προορισμού)
 • DAP (Delivered at Place): Παραδοτέο για εκφόρτωση (…κατονομαζόμενος τόπος προορισμού)
 • DDP (Delivered Duty Paid): Παραδοτέο με δασμό πληρωμένο (…κατονομαζόμενος τόπος προορισμού)
 • FAS (Free Alongside Ship): Ελεύθερο παραπλεύρως του (…κατονομαζόμενο λιμάνι φόρτωσης)
 • FOB (Free On Board): Ελεύθερο επί του (…κατονομαζόμενο λιμάνι φόρτωσης)
 • CFR (Cost & Freight): Αξία & Ναύλος (…κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού)
 • CIF (Cost, Insurance & Freight): Αξία, Ασφάλεια & Ναύλος (…κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού)